Projekty, koncepcje i analizy

Opracowujemy koncepcje modernizacji gospodarki cieplnej, projekty budowlano-wykonawcze instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także wykonujemy audyty energetyczne.

Nasza pracownia projektowa, w skład której wchodzą specjaliści branży cieplno-technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, opracowuje:

 • koncepcje modernizacji gospodarki cieplnej, w tym systemów ciepłowniczych i źródeł skojarzonych wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • projekty budowlano-wykonawcze instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmujące: kotłownie, węzły i sieci cieplne, przepompownie sieciowe, układy kogeneracyjne i trigeneracyjne, instalacje grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, instalacje gazowe i sprężonego powietrza, instalacje i sieci wod-kan oraz stacje uzdatniania wody w powiązaniu z projektami sterowania, automatyki i wizualizacji tych systemów
 • projekty instalacji pomp ciepła
 • audyty energetyczne

Opracowania realizowane są kompleksowo, z uwzględnieniem części budowlano-konstrukcyjnej obiektów wraz z branżami towarzyszącymi, częścią kosztorysową i analizami techniczno-ekonomicznymi. Rozwiązania zastosowane w naszych projektach zapewniają optymalizację efektu ekonomicznego i ekologicznego.

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

 • pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowanie i pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych do wydania pozwolenia na budowę
 • pozyskanie pozwolenia na budowę
 • specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 • nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji
 • opracowanie instrukcji obsługi zaprojektowanych źródeł ciepła konwencjonalnych i skojarzonych z wytwarzaniem energii elektrycznej
 • wsparcie Inwestora w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie koncesji URE na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji)

Współpracujemy z niezależnymi pracowniami architektonicznymi, biurami budowlano-konstrukcyjnymi oraz ze specjalistami i projektantami innych branż bezpośrednio związanych z realizacją zadania projektowego.

Ponadto od wielu lat współpracujemy z instytucjami naukowo-technicznymi, w tym z Zakładem Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza oraz Zakładem Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami