Odnawialne źródła energii

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wykonaniu systemów ogrzewania.

Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. 

Ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej, ale występuje niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy.

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wykonaniu systemów ogrzewania w których stosujemy:

 • kolektory słoneczne
 • kotłownie na biomasę
 • pompy ciepła
 • ogniwa fotowoltaiczne

Budujemy systemy cieplne według własnych projektów, a także na podstawie dostarczonych nam dokumentacji. Przy realizacji zadań dążymy do zapewnienia naszym klientom korzyści z zastosowania czystych źródeł ciepła, dlatego każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, zarówno pod kątem rozwiązań technicznych, jak i rachunku ekonomicznego

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej inwestycji
Opracowanie
dokumentacji
projektowej
Uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjno - budowlanych
Doradztwo techniczne
w każdej fazie
inwestycji
Dostawa i montaż urządzeń technologicznych i układów sterowania
Rozruch technologiczny
Szkolenie dla personelu obsługi technicznej
Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Kolektory słoneczne

Instalacje solarne są jednym z najczęściej spotykanych sposobów wykorzystania energii słonecznej. Stanowią one zespół odpowiednio dobranych urządzeń, takich jak: kolektory słoneczne, pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe, wymienniki ciepła i regulatory. Szeroka gama tych urządzeń pozwala na różnego rodzaju konfiguracje z istniejącą instalacją budynku.

Do najważniejszych zalet koletorów słonecznych należą:

 • gwarancja długiego, niezawodnego praktycznie bezobsługowego działania
 • zmniejszone obciążenie środowiska o ok. 4 tony CO2 rocznie na dom jednorodzinny

Biomasa

Budujemy kotłownie wytwarzające energię cieplną ze źródeł odnawialnych (biomasa) wykorzystując najnowsze technologie ekologiczne. Realizacja inwestycji obejmuje audyt energetyczny i wybór optymalnego rozwiązania, przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej, budowę i uruchomienie kotłowni, szkolenie obsługi oraz stały nadzór.

Największe doświadczenie posiadamy w obszarze budowy systemów cieplnych z wykorzystaniem biomasy z drewna, czyli tzw. zrębek z drewna. W kotłowniach z takim paliwem stosujemy automatyczne systemy podawania paliwa, które eliminują czynnik ludzki. Dla lepszego i bezpieczniejszego wykorzystania energii stosujemy dodatkowo systemy wizualizacji i monitoringu.

Pompy ciepła

Ogrzewanie z wykorzystaniem pomp ciepła to nowy kierunek rozwoju w ciepłownictwie. Pompa ciepła wykorzystuje darmową energię z otoczenia, którą przy minimalnym wkładzie energii elektrycznej ogrzewać można pomieszczenia, przygotowywać ciepłą wodę użytkową lub podgrzewać wodę w basenie.

W zależności od potrzeb i warunków stosujemy różne rodzaje pomp ciepła:

 • pompy ciepła powietrze-powietrze, które transportują ciepło do wnętrza obiektu
 • pompy ciepła powietrze-woda, które transportują ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą
 • gruntowe pompy ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło, np. zbiornik wodny
 • wodne pompy ciepła, dla których źródłem ciepła jest woda płynąca, np. woda ze stacji uzdatniania wody, woda z oczyszczalni ścieków itp.

Ogniwa fotowoltaiczne

Dążymy do zwiększania udziału „zielonej”, ekologicznej energii w całkowitym wolumenie produkowanej energii przy równoczesnym zmniejszaniu zużycia energii pochodzącej z zanieczyszczających środowisko źródeł kopalnianych.

Instalacja fotowoltaiczna zapewnia:

 • obniżenie zużycia prądu z sieci
 • obniżenie kosztów wytworzenia energii cieplnej
 • wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego
 • profity pochodzące z odsprzedaży nadwyżek energii

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami