PORTRET FIRMY

Firma Metrolog powstała w 1991 roku jako przedsiębiorstwo inżynierskie świadczące usługi dla sektora energetyki cieplnej. Od liczącego czterech pracowników Zakładu Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, funkcjonującego jako spółka cywilna, przedsiębiorstwo na przestrzeni lat rozwinęło się do ponad 190-osobowej spółki prawa handlowego. Główną siedzibą firmy jest miasto Czarnków. Spółka posiada także oddział w Poznaniu oraz biura regionalne w Rzeszowie, Warszawie, Dąbrowie Górniczej, Opolu i Gdańsku. Bogata wiedza i kompetencje wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników przez 33 lata budowały kapitał przedsiębiorstwa, umożliwiając stworzenie szeregu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, stanowiących podstawę dla rozwoju i sukcesu spółki. 

Obecnie firma METROLOG należy do wiodących producentów kompaktowych węzłów cieplnych na rynku polskim, oferuje kompleksową realizację inwestycji z zakresu energetyki cieplnej, a także budowy systemów uzdatniania wody. Bazując na zdobytym doświadczeniu dostarcza energooszczędne i ekologiczne, zorientowane na bezpieczeństwo i funkcjonalność rozwiązania. W ramach prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej przedsiębiorstwo realizuje inwestycje na terenie całego kraju, a także na wybranych rynkach krajów europejskich.

Spółka należy obecnie do czołówki największych i najbardziej renomowanych firm działających w sektorze energetyki cieplnej. Jest doskonale przygotowana do realizacji projektów o dużym stopniu złożoności oraz wysokich wymaganiach technologicznych i organizacyjnych.

NASZA MISJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  NOWOCZESNA RZECZYWISTOŚĆ

POPRZEZ STOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WSPÓŁTWORZYMY NOWOCZESNĄ RZECZYWISTOŚĆ

Misją firmy Metrolog jest dostarczanie kompleksowych usług dla klientów z sektora energetycznego, mieszkaniowego, budynków instytucjonalnych oraz z przemysłu ze szczególną dbałością o ich jakość, bezpieczeństwo pracowników oraz o ochronę środowiska. Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, którą wspieramy w zrównoważonym rozwoju.

Wizją firmy Metrolog jest bycie wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjnym dostarczającym kompleksowe usługi energetyczne przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii generacji ciepła i energii elektrycznej, odzysku ciepła z procesów przemysłowych z uwzględnieniem technologii OZE, zapewniając korzyści swoim klientom, pracownikom oraz właścicielom.

NASZE WARTOŚCI

KOMPETENCJA I PROFESJONALIZM

Jesteśmy jednym z czołowych ekspertów w zakresie energetyki cieplnej. Zatrudniamy wysokiej klasy fachowców z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, indywidualnymi predyspozycjami oraz ze znajomością branży. Nasza specjalistyczna wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwalają nam zaoferować urządzenia oraz usługi najwyższej jakości, kreować zaawansowane rozwiązania i w sposób ciągły doskonalić nasze działania.

RZETELNOŚĆ

W pełni angażujemy się w nasze działania. Zadania, których się podejmujemy, wykonujemy z największą starannością, dbając o szczegóły na wszystkich etapach realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania wyróżniała wysoka jakość, niezawodność, bezpieczeństwo, efektywność i komfort.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kształtujemy standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i integrujemy działania w tym zakresie ze strategiami biznesowymi. Prowadzimy dialog i dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi. Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym i społecznym w naszym regionie, wspierając ważne inicjatywy, służące jego rozwojowi. Systematycznie wspieramy działalność oświatowo-wychowawczą, rehabilitacyjną oraz charytatywno-opiekuńczą. Współpracujemy również z klubami sportowymi, szkolącymi młodych sportowców i promujemy najzdolniejszych ich członków.

Uwzględniamy aspekt ekologiczny we wszystkich działaniach, jakie podejmujemy. Tworzymy produkty i rozwiązania oparte na czystych technologiach przyjaznych środowisku naturalnemu. Naszym odbiorcom oferujemy zaawansowane systemy, które dzięki swojej wysokiej efektywności ograniczają zużycie zasobów naturalnych, energii elektrycznej, a także redukują emisję zanieczyszczeń.

WIARYGODNOŚĆ

Działamy zgodnie z zasadami etyki biznesowej. Komunikacja z pracownikami, a także otoczeniem firmy jest otwarta i uczciwa. Zawsze wywiązujemy się ze zobowiązań, których się podjęliśmy. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz przyjętymi procedurami.

PARTNERSTWO

METROLOG buduje partnerskie relacje ze swoimi klientami, dostawcami oraz firmami kooperującymi.  Cenimy współpracę i partnerstwo w biznesie. Wspólnie podjęte wyzwania dzięki zwielokrotnionemu potencjałowi szybko przekładają się na sukces, a współdziałanie w ramach jednego celu stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

ZORIENTOWANIE NA PRACOWNIKA

Firmę METROLOG tworzą ludzie. Pracownicy są naszym największym i najważniejszym kapitałem. Jesteśmy świadomi, że ich wiedza, kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie stanowią fundament efektywnego i ciągłego rozwoju spółki. Szanujemy i doceniamy udział każdego pracownika w tworzeniu przedsiębiorstwa. Dlatego też wspieramy rozwój indywidualnego potencjału, gdyż to zapewnia innowacyjność i długoterminowy wzrost.

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA

Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja klienta, dlatego punktem odniesienia w działaniach są jego potrzeby i oczekiwania. Dużą wagę przykładamy do budowania pozytywnych relacji z odbiorcami oferowanych produktów i usług. Nasza filozofia opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami oraz kompetentnej obsłudze na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Współpraca z klientami stanowi inspirację, motywuje nas do działania i owocuje interesującymi przedsięwzięciami.

NASZE ATUTY

Kompleksowa
oferta

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji z zakresu energetyki cieplnej i budowy systemów uzdatniania wody, obejmującą cały proces inwestycyjny:

  • identyfikację problemu
  • analizę i wybór optymalnego rozwiązania
  • projektowanie
  • dostawę urządzeń i aparatury
  • budowę i montaż
  • uruchomienie i regulację
  • szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń
  • zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  • stały, systematyczny nadzór i konserwację w czasie eksploatacji

Zapewniamy doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania dla nowo powstających inwestycji.

Sprawdzona jakość, bezpieczeństwo, niezawodność i komfort

Dzięki naszej eksperckiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy najwyższy standard oferowanych produktów i usług. Nasze rozwiązania zorientowane są na maksymalne bezpieczeństwo procesów technologicznych i ich funkcjonalność.

Oznaczenie naszych produktów znakiem CE zapewnia utrzymanie bezpieczeństwa wyrobu na poziomie wymogów dyrektyw europejskich. Współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami oraz renomowanymi dostawcami najnowocześniejszych technologii. W ten sposób gwarantujemy maksymalny komfort użytkowania, niezawodność systemu podczas eksploatacji oraz jego wieloletnią bezawaryjną pracę.

Optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Naszym zadaniem jest zwiększenie korzyści energetycznych oraz konkurencyjności naszych klientów dzięki skutecznym rozwiązaniom technicznym. Wysoki stopień automatyzacji i sprawdzona jakość urządzeń gwarantują pożądaną efektywność. Wykonujemy projekty o różnym stopniu skomplikowania i wielkości. Realizujemy koncepcje zarówno częściowych, jak i kompletnych rozwiązań, które każdorazowo są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów.

Dzięki temu zachowujemy elastyczność w stosunku do wymagań odbiorców i jesteśmy gotowi rozwiązać zarówno nietypowe, skomplikowane problemy, jak też zaproponować systemy prostsze, zapewniające jednocześnie odpowiedni standard techniczny. W efekcie powstają dedykowane dla danej lokalizacji systemy zapewniające optymalizację procesów i uzyskanie efektu energooszczędności. 

Efektywność ekonomiczna

Kreowane przez nas procesy i budowane instalacje integrują rozwiązania, które zapewniają szybki zwrot inwestycji i uzyskanie optymalnych efektów ekonomicznych. Nasze rozwiązania wyróżnia rentowność dzięki zastosowanym technologiom o dużej skuteczności. W dłuższej perspektywie umożliwia to tworzenie oszczędności i osiąganie rzeczywistych korzyści finansowych.

W ZGODZIE Z NATURĄ

W odpowiedzi na zwiększające się normatywne wymogi ochrony przyrody zapewniamy rozwiązania techniczne przyjazne środowisku naturalnemu. Popieramy inicjatywy, angażujemy się w projekty i realizujemy inwestycje, które mają na celu uzyskanie optymalnych efektów ekologicznych. Korzyści środowiskowe są jednym z priorytetowych zadań, jakie stawiamy przed naszymi systemami. 

ROZWIĄZANIA INTEGRUJĄCE INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nieustanny proces doskonalenia naszych wyrobów oraz ciągłe poszukiwanie i implementacja zaawansowanych technologii ukształtowały w spółce kulturę innowacyjności, dzięki której z powodzeniem realizujemy nasze hasło „nowoczesne technologie – nowoczesna rzeczywistość”. Wykorzystywane przez nas nowatorskie rozwiązania w systemach ciepłowniczych, zapewniają najwyższe standardy jakościowe, gwarantujące bezpieczeństwo, korzyści ekonomiczne i niezawodność działania. Nasza regularna współpraca z placówkami naukowymi zapewnia ciągły proces wymiany najnowszej myśli technicznej pomiędzy sektorem nauki i biznesu.

EUROPEJSKIE NORMY I NOWOCZESNE KONCEPCJE

Posiadamy zintegrowany system zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniający wymagania zawarte w normach: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06. Zgodnie z przyjętym systemem stawiamy potrzeby klienta w centrum swoich działań, kierujemy się priorytetem wysokiej jakości wyrobów i usług, uznajemy naszą odpowiedzialność za środowisko naturalne, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosując jednocześnie nowoczesne i efektywne koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto dzieki wdrożonej normie PN-EN ISO 3834-2:2007 spełniamy wszelkie wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych zawarte w tej normie.

PARTNERSTWO I PROFESJONALNE WSPARCIE

Jako jedna z wiodących firm w branży energetyki cieplnej posiadamy obszerną wiedzę techniczną, wszelkie wymagane uprawnienia, umiejętności oraz bogate wieloletnie doświadczenie. Nasza filozofia współpracy z klientami opiera się na partnerskiej kooperacji, przyjmując za punkt odniesienia ich potrzeby i oczekiwania, a także kompetentnej obsłudze, pomocy i doradztwie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, jak również po jego zakończeniu. Współpraca z klientami stanowi inspirację, motywuje nas do działania i owocuje interesującymi przedsięwzięciami.

Z KART HISTORII

WŁADZE SPÓŁKI

Jacek Wojcieszyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jacek Wojcieszyński

 

Artur Domagała - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

  

 

Marek Jaworek - Członek Zarządu

Marek Jaworek


 

CZŁONEK GRUPY ELEVIONlogo Elevion

Grupa Elevion jest wiodącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu dekarbonizacji i wyższej efektywności energetycznej.

Dzięki swojej unikalnej strukturze i pionierskiemu duchowi jej możliwości mogą być łatwo wykorzystane w projektach o różnej wielkości w całym ich przekroju i w zakresie wymaganej wiedzy specjalistycznej.  Grupa Elevion działa na ponad 12 rynkach europejskich (w tym w Holandii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Polsce, Rumunii i na Węgrzech) za pośrednictwem ponad 60 wysoce wyspecjalizowanych niezależnych firm, jednakże z siłą finansową międzynarodowej grupy.

Więcej informacji na temat Grupy Elevion na stronie www.eleviongroup.com

Elevion Group is a leading European provider of end-to-end decarbonization and higher energy efficiency solutions.

Thanks to its unique structure and its pioneering spirit, its capabilities can be easily scaled across the project scope, for various project sizes and a range of required expertise. Elevion Group operates on 12+ European markets (including The Netherlands, Germany, Austria, Italy, Poland, Romania and Hungary) through 60+ highly specialized independent companies, but with the financial strength of an international group.

For more news and information on Elevion Group, please visit www.eleviongroup.com.

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej