PRESS-MET

Zestaw może być stosowany również jako urządzenie wyłącznie uzupełniające w przypadkach, w których wymagane jest gromadzenie czynnika przed uzupełnieniem lub ciśnienie czynnika uzupełniającego jest niższe niż ciśnienie w instalacji.

Zasada działania urządzenia press-met

Urządzenie PRESS-MET przejmuje przyrost objętości wody (powstający w wyniku rozgrzewania instalacji) do bezciśnieniowego zbiornika poprzez zawór upustowy bezpośredniego działania. Upust wody do zbiornika następuje przy ciśnieniu niższym niż ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Pompy stabilizująco-uzupełniające włączane są przy ciśnieniu wyższym niż minimalne ciśnienie wody w instalacji, a wyłączane są po uzyskaniu wymaganego ciśnienia w instalacji. Nastawy progów włączenia i wyłączenia pomp mogą być swobodnie zmieniane.

Uzupełnianie wody do zbiornika zachodzi przy ciśnieniu niższym od ciśnienia włączenia się pomp  stabilizująco-uzupełniających. Zatrzymanie procesu uzupełniania następuje po uzyskaniu nastawionego przez użytkownika poziomu wody w zbiorniku. Pompy stabilizująco-uzupełniające zabezpieczone są przed suchobiegiem poprzez nastawiony próg – brak wody w zbiorniku. Zastosowana automatyka umożliwia swobodne nastawy poziomów rozpoczęcia i zakończenia napełniania zbiornika wodą uzupełniającą oraz progów alarmowych.

ZALETY URZĄDZENIA PRESS-MET

  • duża elastyczność pracy
  • możliwość swobodnych nastaw progów włączenia i wyłączenia pomp stabilizująco-uzupełniających, poziomów rozpoczęcia i zakończenia napełnienia zbiornika wodą uzupełniającą oraz progów alarmowych przy pomocy regulatora sterującego

Dobór urządzeń
do zestawu stabilizująco-uzupełniającego PRESS-MET

Doboru urządzeń do zestawu stabilizująco-uzupełniającego PRESS-MET można dokonać poprzez przesłanie zapytania podając wszystkie niezbędne informacje, w tym w szczególności:

  • pojemność instalacji
  • temperaturę obliczeniową na zasilaniu instalacji 
  • moc instalacji 
  • wymagane ciśnienie statyczne w instalacji
Temperatura na zasilaniu
°C
Temperatura na powrocie
°C
Minimalne ciśnienie statyczne w instalacji
bar
Moc
kW
Ilość wody w instalacji
dm3/kW
Dodatkowa pojemność wody
dm3
inna wyliczona pojemność zładu (jeśli nie-wpisz 0)
dm3
Wybierz średnicę rury wzbiorczej
Żądana ilość zbiorników
szt.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami