Przepompownie

Przepompownie na sieciach cieplnych wykonywane są w celu poprawy zdolności przesyłowej sieci cieplnych. 

Przyrost liczby odbiorców, a także wzrost odległości od źródła zasilania wymagają zwiększenia przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego w źródłach ciepła.

Efekt ten można osiągnąć poprzez budowę nowych, rozbudowę istniejących pompowni w źródłach lub budowę przepompowni na sieciach cieplnych. Budowa przepompowni na sieci cieplnej w celu poprawy jej zdolności przesyłowych z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia jest rozwiązaniem optymalnym.

OSZCZEDNOŚĆ ENERGII

Pompy w przepompowniach wyposaża się w przetwornice częstotliwości przystosowujące ich wydajność i wysokość podnoszenia do potrzeb wynikających z aktualnego zapotrzebowania, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.

PARAMETRY

 • wydajność: przepływ do 5000 m3/h
 • wysokość podnoszenia: do 120 m H2O

INWESTYCJE REALIZUJEMY KOMPLEKSOWO Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH BRANŻ:

 • budowlano-konstrukcyjnej
 • cieplnotechnologicznej
 • ochrony akustycznej
 • zasilania energetycznego przepompowni z trafostacją
 • sterowania AKPiA z wizualizacją i zdalnym przekazywaniem danych

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • lokalizacja i prawa do terenu
 • wymagany przepływ i ciśnienie dyspozycyjne (wykonujemy odpowiednie obliczenia)
 • dane o rzędnych terenu i wykresy piezometryczne (wykonujemy odpowiednie obliczenia)
 • ciśnienie statyczne spoczynku
 • parametry pracy sieci
 • miejsce i parametry przyłącza elektrycznego

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami