Zespoły napowietrzająco-pompowe w układzie otwartym

Prowadzimy sprzedaż wraz z montażem zespołów napowietrzająco-pompowych w układzie otwartym, a także oferujemy urządzenia do samodzielnego montażu.

Zespół napowietrzająco-pompowy typu MET–ZNP 150 jest urządzeniem mającym za zadanie napowietrzyć wodę surową do wymaganej wartości, a następnie, po odpowiednim czasie przetrzymania w zbiorniku reakcji, podać ją na złoże filtracyjne.

Zalety urządzenia

  • sprawny i prawidłowy proces usuwania żelaza i manganu na złożu filtracyjnym dzięki odpowiedniemu napowietrzeniu wody
  • łatwe i bardzo skuteczne usuwanie siarkowodoru oraz dwutlenku węgla z ujmowanej wody
  • wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
  • autonomicznie działanie – nie wymaga przebudowy już istniejącej technologii uzdatniania

ZASTOSOWANIE

Zespół napowietrzająco-pompowy typu MET–ZNP 150 można zastosować w stacjach uzdatniania wody o wydajności od 10 do 150 m3/h. Przy większej wydajności wymagane jest zastosowanie drugiego i kolejnego urządzenia, które można łączyć ze sobą równolegle.

BUDOWA

Zespół napowietrzająco – pompowy typu MET–ZNP 150 jest monoblokiem zbudowanym na wspólnej ramie nośnej, składającym się z trzech modułów: kolumny kaskady, zbiornika reakcji i układu pompowego. Stanowi on integralną całość w zakresie technologicznym, konstrukcyjnym, pomiarowym oraz automatycznym.

ZASADA DZIAŁANIA

Woda podlega napowietrzeniu do wymaganej technologicznie wartości w kolumnie kaskady na rusztach rozbryzgowych. Segment górny kaskady wyposażony został w układ równomiernego rozdziału napływającej wody, umożliwiający stały rozdział wody na powierzchni rozbryzgowej niezależnie od wielkości napływu. Dzięki zastosowaniu wymuszonego, przeciwprądowego przepływu powietrza, którego strumień jest regulowany wentylatorem wyciągowym sterowanym układem nadrzędnym, możliwa jest płynna regulacja wartości natlenienia wody. Dodatkowo układ wentylacji zabezpieczony został wykraplaczem (demisterem).

Odpowiednio napowietrzona i odgazowana woda trafia do zbiornika reakcji. Zastosowanie deflektorów zabezpiecza przed rozchlapywaniem wody. Pojemność zbiornika reakcji jest dobrana tak, by zapewnić odpowiedni czas przetrzymania napowietrzonej wody. Poziom wody w zbiorniku reakcji jest utrzymywany przez układ pompowy złożony z dwóch pomp wyposażonych w falownik. Zbiornik wyposażono w grodzie oraz specjalny układ kierunkowania przepływu wody, eliminujący obszary zastoin osadu (woda w zbiorniku jest w ciągłym obiegu). W części dolnej zbiornika zainstalowano króćce spustowe umożliwiające spust osadu z całego dna zbiornika.

Całością steruje układ nadrzędny kontrolujący przebieg całego procesu napowietrzania, odgazowania oraz utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku niezależnie od ilości napływającej wody z pomp głębinowych. Układ sterowania umożliwia kontrolowanie procesów technologicznych w trybie lokalnym na wyświetlaczu dotykowym, jak również w trybie zdalnym z wykorzystaniem transmisji radiowej, GSM lub sieci Ethernet. Możliwe jest zainstalowanie oprogramowania wizualizacyjnego, kontrolującego pracę urządzenia w wybranym trybie transmisji danych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami