ZAPEWNIAMY m.in.:

 • serwis węzłów cieplnych od 10 kW do 30 MW w wykonaniu od jednofunkcyjnych do wielofunkcyjnych oraz ich konserwacje
 • przeprowadzenie pierwszego uruchomienia węzłów wraz z procedurą odbiorową i szkoleniem personelu obsługi technicznej
 • legalizację i wymianę liczników ciepła
 • serwis kotłowni olejowych, gazowych, kotłowni na paliwo stałe i na biomasę oraz pomp ciepła i układów solarnych, wyposażenie obiektów w falowniki do układów napędowych, wentylatorów, pomp i rusztów, kompleksowe przeglądy i konserwacje całych kotłowni o mocy od 24 kW do 100 MW
 • przeglądy okresowe i konserwacje układów sterowania liniami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych, wyposażenie obiektów w urządzenia regulacyjne i pomiarowe oraz ich kalibrację
 • modernizację układów sterowania i AKPiA, przeglądy okresowe oraz remonty i konserwacje szaf sterowniczych
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków, wyposażenie tych obiektów w urządzenia pomiarowe i układy sterowania, np. układy napowietrzania, pomiary przepływu ścieków oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych, np. odczynników, soli, itp.
 • usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonanych przez nasze służby układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z zapewnieniem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Ponadto zapewniamy:

 • stały nadzór nad utrzymaniem urządzeń i systemów w pełnej sprawności technicznej
 • wsparcie techniczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją urządzeń
 • szkolenia personelu technicznego
 • krótki czas reakcji serwisowej

Firma posiada autoryzowany serwis urządzeń renomowanych producentów. Pracownicy działu obsługi serwisowej posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń dla ciepłownictwa wszystkich czołowych producentów.

Gwarancyjny i pogwarancyjny

Całodobowy serwis urządzeń i instalacji

Formularz zgłoszenia serwisowego/reklamacji

Nazwa firmy*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Osoba do kontaktu*
Telefon*
E-mail*
Data zgłoszenia reklamacji*
Nazwa/typ urządzenia*
Nr seryjny/katalogowy*
Urządzenie objęte gwarancją*
Nr faktury, umowy zakupu*
Data uruchomienia urządzenia*
Urządzenie zostało uruchomione przez*
Miejsce montażu*
Data ostatniego serwisu*
Dokładny opis awarii, wady, przyczyny reklamacji*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz*
* Pola obowiązkowe do wypełnienia.
** zdjęcia, kopia faktury/dowodu dostawy/protokołu z uruchomienia, kopia wypełnionej karty gwarancyjnej, schemat instalacji, kopia umowy, analiza próbki wody, karta z danymi technicznymi, itp.


SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Metrolog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071593, NIP 7631861838, REGON 570865738, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.metrolog@grupablue.pl.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przez zawarciem umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji oraz przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Panią/Pana.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:

 • dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • podmiotom zewnętrznym realizującym naprawy usterek zgłoszonych w reklamacji,
 • zewnętrznym kancelariom prawnym i firmom consultingowym,
 • firmom spedycyjnym,
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
 • spółkom Grupy CEZ.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, Warszawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana reklamacji.Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej