Nazwa pliku
Format
Wielkość
Certyfikat CE
pdf
384.55 kB
Formularz Wizji Lokalnej
pdf
82.96 kB
INSTRUKCJA OBSŁUGI WĘZŁA MET I A (Węzeł jednofunkcyjny CO/CT)
pdf
152.56 kB
INSTRUKCJA OBSŁUGI WĘZŁA MET II A (Węzeł dwufunkcyjny CO+CT)
pdf
153.01 kB
INSTRUKCJA OBSŁUGI WĘZŁA MET III A (Węzeł trzyfunkcyjny CO+CWU+CT)
pdf
154.4 kB
INSTRUKCJA OBSŁUGI WĘZŁA MET II B (Węzeł dwufunkcyjny CO+CW)
pdf
153.27 kB

Formularz zgłoszenia serwisowego/reklamacji

Nazwa firmy*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Osoba do kontaktu*
Telefon*
E-mail*
Data zgłoszenia reklamacji*
Nazwa/typ urządzenia*
Nr seryjny/katalogowy*
Urządzenie objęte gwarancją*
Nr faktury, umowy zakupu*
Data uruchomienia urządzenia*
Urządzenie zostało uruchomione przez*
Miejsce montażu*
Data ostatniego serwisu*
Dokładny opis awarii, wady, przyczyny reklamacji*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz*
* Pola obowiązkowe do wypełnienia.
** zdjęcia, kopia faktury/dowodu dostawy/protokołu z uruchomienia, kopia wypełnionej karty gwarancyjnej, schemat instalacji, kopia umowy, analiza próbki wody, karta z danymi technicznymi, itp.


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami