HYBRYDOWE WĘZŁY CIEPLNE

Węzły hybrydowe przyszłością ciepłownictwa.

WĘZŁY HYBRYDOWE JAKO PRZYSZŁOŚĆ CIEPŁOWNICTWA:

Połączenie kompaktowych węzłów cieplnych typu MET oraz MET-BOX z pompą ciepła zasilaną instalacjami fotowoltaicznymi to krok w kierunku transformacji ciepłownictwa w myśl idei zielonego ładu i neutralności klimatycznej. Rozwiązania hybrydowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie priorytetem staje się zwiększanie udziału produkcji ciepła z OZE.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma Metrolog oferuje rozwiązania, które łączą dostawy energii cieplnej do odbiorców na potrzeby CO, WENTYLACJI i CWU ze źródeł tradycyjnych oraz źródeł niekonwencjonalnych, takich jak pompy ciepła.

Węzły hybrydowe nadają się znakomicie dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego. Indywidualna konfiguracja i dobór urządzeń gwarantuje dopasowanie i zaspokojenie potrzeb przyszłych użytkowników zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

ZASADA DZIAŁANIA I ZAKRES OFEROWANYCH FUNKCJI PRODUKTU:

Węzły hybrydowe składają się z kombinacji węzłów cieplnych typu MET albo MET-BOX, zbiorników buforowych po stronie przygotowania wody grzewczej, zasobników lub pojemnościowych podgrzewaczy po stronie przygotowania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła powietrze-woda lub woda-woda oraz paneli fotowoltaicznych do napędu sprężarki pompy ciepła.

Zakres mocy oferowanych węzłów hybrydowych rozpoczyna się już od 30 kW i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Dodatkowo na życzenie klienta firma Metrolog dostarcza elementy modułu przyłączeniowego do samodzielnego montażu w pomieszczeniu. Elementy modułu przyłączeniowego są każdorazowo indywidualnie konfigurowane według wymagań lokalnego dostawcy ciepła.

Możliwość dowolnej konfiguracji węzła hybrydowego pozwala uzyskać w zależności od potrzeb zarówno węzeł jednofunkcyjny CWU jak i węzeł dwufunkcyjny CO + CWU, a także dostosować go do potrzeb danego budynku, np. funkcja CO + WENT + CWU.

AUTOMATYKA:

Węzły hybrydowe wyposażone są w kompletną instalację elektryczną wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą na potrzeby automatycznej regulacji. W rozdzielnicy zabudowany jest regulator pogodowy oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnica przygotowana jest do obsługi dodatkowych modułów rozdzielaczy oraz ładowania zasobników CWU. Sterowanie pracą pompy ciepła może odbywać się ze zintegrowanego z pompą regulatora lub niezależnej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. Istnieje możliwość zastosowania dowolnych dedykowanych regulatorów dostosowanych do wymagań klienta.

ZALETY PRODUKTU:

 • produkt dedykowany dla sektora mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej
 • kompaktowe wymiary węzła typu MET oraz MET-BOX
 • duża elastyczność dzięki modułom rozszerzeń (wg schematów technologicznych)
 • możliwość elastycznej konfiguracji CWU, CO + CWU, CO + WENT + CWU
 • niskie koszty eksploatacji dzięki współpracy z technologią OZE: pompami ciepła, panelami fotowoltaicznymi
 • zunifikowane komponenty renomowanych dostawców
 • zoptymalizowane pompy obiegowe o niskim zużyciu energii elektrycznej
 • pełna izolacja termiczna rurociągów i urządzeń podstawowych
 • dopasowanie do potrzeb klienta dzięki zawsze indywidualnie przeprowadzonemu doborowi urządzeń
 • możliwość zdalnego monitoringu pracy układu hybrydowego
 • proces doboru komponentów i produkcji zgodny z zasadami zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o wymagania zawarte w normach PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06
 • układy hybrydowe z pojemnościową instalacją CWU dobierane w oparciu o zasadę pełnego pokrycia w rozliczeniu rocznym zapotrzebowania pomp ciepła na energię elektryczną przez energię wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych - co pozwala obniżyć koszty produkcji ciepłej wody użytkowej nawet o 90%

przykłAdowy węzeł hybrydowy z pojemnościową instalacją cwu wspomaganą przez pompę ciepła zasilaną instalacjĄ fotowoltaiczną

wezel hybrydowy

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami