KONTAKT
Masz pytanie? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

SIEDZIBA GŁÓWNA
SEKRETARIAT
 
  METROLOG Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków
  Tel. +48 67 255 34 39 wew. 231
Fax: +48 67 255 20 63

wyślij e-mail

www.metrolog.pl

Oddział Poznań
SEKRETARIAT
 
  ul. Piątkowska 212 a
61-693 Poznań
Centrala tel.: +48 61 868 85 07
  Tel.: +48 61 868 85 07 wew. 130
Fax: +48 61 868 85 07 wew. 139

wyślij e-mail

Pion Finansowy

Główna Księgowa
Irmina Szymańska
tel.: +48 67 255 34 39 wew. 237

wyślij e-mail

Pion Węzłów Cieplnych

Dyrektor Sprzedaży Węzłów Cieplnych
Robert Mleczko
tel.: +48 67 255 34 39 wew. 232
gsm: +48 508 042 705
wyślij e-mail   

Dział Przygotowania Ofert Kierownik Działu Przygotowania Ofert (w zakresie węzłów cieplnych)
Krzysztof Kowalski

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 309
gsm: +48 667 231 219

wyślij e-mail

Warsztat Produkcyjny Kierownik Produkcji Rafał Kmieć

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 361
gsm: +48 516 144 294
wyślij e-mail

Dział Automatyki Węzłów Cieplnych Kierownik Automatyki Węzłów Cieplnych  Marcin Mleczko

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 304
gsm: +48 508 042 718
wyślij e-mail

wyślij e-mail

 

Dział Realizacji Zleceń Obiektowych Kierownik Realizacji Zleceń Obiektowych
Andrzej Starosta

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 311
gsm: +48 697 230 015
wyślij e-mail

Pion Handlu i Zaopatrzenia

Dyrektor Handlu i Zaopatrzenia

 Mariusz Miodowski

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 241

 gsm: +48 508 042 717

wyślij e-mail

Pion Rozwoju Rynku i Technologii

Dyrektor Rozwoju Rynku i Technologii
Marek Jaworek
tel.: +48 67 255 34 39 wew. 248
gsm: +48 508 042 707
wyślij e-mail

Pion Rozwoju Rynku i Technologii Zastępca Dyrektora Pionu ds. Rozwoju i Technologii
Michał Cholewa
gsm: +48 660 434 559
wyślij e-mail 
Dział Wycen i Wdrożeń

Zastępca Dyrektora, Dział Wycen i Wdrożeń

Krzysztof Anklam

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 243
gsm: +48 508 042 710
wyślij e-mail
wyślij e-mail

Pion Realizacji Kontraktów Energetycznych

Dyrektor Realizacji Kontraktów Energetycznych
Sławomir Wyrwał
tel.: +48 67 255 34 39
gsm: +48 508 042 708
wyślij e-mail
wyślij e-mail

Zespól ds. Realizacji Kontraktów Energetycznych i Stacji Uzdatniania Wody

Kierownik/Manager Kontraktu

Tomasz Podhajski

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 243
gsm: +48 508 042 709
wyślij e-mail
wyślij e-mail

Zespól ds. Realizacji Kontraktów Energetycznych i Stacji Uzdatniania Wody Kierownik/Manager Kontraktu

Wojciech Bibik

 

 


tel.: +48 67 255 34 39 wew. 243
gsm: +48 508 042 715
wyślij e-mail

Zespól ds. Realizacji Kontraktów Energetycznych i Stacji Uzdatniania Wody Kierownik/Manager Kontraktu

Kamil Graś

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 243
gsm: +48 783 186 193
wyślij e-mail

Zespól ds. Realizacji Kontraktów Energetycznych i Stacji Uzdatniania Wody Kierownik/Manager Kontraktu

Michał Sobczak

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 243
gsm: +48 663 210 342

wyślij e-mail

Dział Instalacji Elektrycznych i Automatyki   Damian Furman tel.: +48 67 255 34 39 wew. 267
gsm: +48 508 042 704
wyślij e-mail
Dział Instalacji Elektrycznych i Automatyki

Przemysław Kostyk

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 267
gsm: +48 697 230 045
wyślij e-mail

Zespół ds. Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych
Kierownik Zespołu ds. Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych
Marcin Albrecht

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 305
gsm: +48 508 042 729
wyślij e-mail

Dział Realizacji Robót Ogólnobudowlanych
Manager Realizacji Robót Ogólnobudowlanych
Katarzyna Pisarek-Kondracka

tel.: +48 67 255-34-39
gsm: +48 609 890 533
wyślij e-mail

Biuro Projektowe

Dyrektor Biura Projektowego

Jarosław Szczechowiak

 tel. +48 61 868 85 07 wew. 111

gsm: +48 509 330 319
wyślij e-mail

Pion Serwisu

Dyrektor Pionu Serwisu

Adam Szulc

tel.: +48 67 255 34 39 wew. 244
gsm: +48 508 042 712
wyślij e-mail

Biura Regionalne

BIURO REGIONALNE POŁUDNIOWY-ZACHÓD

 
Przedstawiciel Regionalny/Dyrektor Regionu

Jacek Staszków

gsm +48 663 210 252
wyślij e-mail

 

BIURO REGIONALNE POŁUDNIE

 

Przedstawiciel Regionalny/Dyrektor Regionu

Tomasz Mazur

gsm +48 513 053 930
wyślij e-mail

BIURO REGIONALNE POŁUDNIOWY-WSCHÓD


Przedstawiciel Regionalny/Dyrektor Regionu

Paweł Pazder

gsm +48 697 412 137 
wyślij e-mail

  
 
             

 

Formularz kontaktowy

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Wiadomość


SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Metrolog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071593, NIP 7631861838, REGON 570865738, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.metrolog@grupablue.pl.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu nawiązania komunikacji z Metrolog, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), jakim jest zapewnienie komunikacji z osobami zainteresowanymi przy pomocy strony www, i będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji komunikacji i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Panią/Pana.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:

  • dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
  • zewnętrznym kancelariom prawnym i firmom consultingowym,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
  • spółkom Grupy CEZ.


PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, Warszawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości komunikacji z Metrolog Sp. z o.o. przy użyciu formularza www.