Najważniejszymi przesłankami wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania było zapewnienie naszym klientom europejskiej jakości produkowanych wyrobów i najwyższego poziomu świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnej i efektywnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgodnie z przyjętym systemem nasza firma stawia klienta w centrum swoich działań, kieruje się priorytetem wysokiej jakości wyrobów i usług, uznaje swoją odpowiedzialność
za środowisko naturalne oraz ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania realizujemy poprzez:

  1. Monitoring kierunków rozwoju branży ciepłowniczej w Polsce oraz poza granicami.
  2. Badanie otoczenia regulacyjnego w zakresie ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem programów ograniczenia emisji.
  3. Aktywne uczestnictwo w rozwoju nowych obszarów rynkowych oraz poszerzanie zakresu naszej oferty.
  4. Projektowanie oraz budowa nowych urządzeń.
  5. Rozwój techniki i technologii.
  6. Podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników poprzez efektywny system szkoleń.
  7. Podnoszenie i doskonalenie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom u źródła, szczgólnie w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz gospodarki odpadami.
  8. Doskonalenie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP.
Nazwa pliku
Format
Wielkość
Polityka ZSZ - 2021.04.30.pdf
pdf
87.81 kB
068 METROLOG 9001,14,45 2021.pdf
pdf
749.65 kB
068 METROLOG 3834 2021.pdf
pdf
983.17 kB

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami