Systemy uzdatniania wody

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji z zakresu wykonania technologii uzdatniania wody.

Modernizujemy i budujemy stacje uzdatniania wody na podstawie projektów przekazanych przez inwestora, jak również wykonanych przez naszą pracownię
(w formule „zaprojektuj i wybuduj”).

Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
Uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjno - budowlanych
Doradztwo techniczne
w każdej fazie
inwestycji
Dostawa i montaż urządzeń technologicznych i układów sterowania
Rozruch technologiczny
Szkolenie dla personelu obsługi technicznej
Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PROJEKTY

 • wielowariantowe koncepcje techniczno-ekonomiczne budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody
 • wielobranżowe projekty instalacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
 • projekty budowy oraz remontów studni głębinowych
 • analizy optymalizacyjne parametrów i kosztów pracy stacji uzdatniania wody

WYKONANIE TECHNOLOGII

 • kompletne rozwiązania dla zakładów wodociągowych w zakresie uzdatniania wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi i pracami ogólnobudowlanymi) w oparciu o filtry ciśnieniowe lub otwarte
 • systemy uzdatniania wody dla ciepłownictwa i energetyki ograniczające korozję oraz osadzanie się kamienia w kotłach, wymiennikach oraz instalacjach (np. zmiękczanie wody, odgazowanie termiczne lub próżniowe, odwrócona osmoza, korektory chemiczne)
 • uzdatnianie wody technologicznej w przemyśle, m.in. spożywczym, drzewnym, hutniczym
 • systemy do filtracji i chemicznego uzdatniania oraz dezynfekcji wody basenowej
 • uzdatnianie mineralnych wód w basenach leczniczych (uzdrowiska)
 • budowa i modernizacja studni głębinowych

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 • przyłącza elektryczne średniego i niskiego napięcia
 • rozdzielnice elektryczne obiektowe
 • szafy sterownicze i falownikowe
 • stacje transformatorowe
 • instalacje odgromowe i połączenia wyrównawcze

WYKONANIE AUTOMATYKI

 • wykonanie systemów wizualizacji oraz sterowania pracy pompowni, zestawów hydroforowych, ujęć głębinowych stacji uzdatniania wody i innych obiektów, a także systemów wizualizacji procesów technologicznych w trybie lokalnym lub zdalnym z wykorzystaniem transmisji radiowej, GSM lub sieci Ethernet
 • dostawa agregatów prądotwórczych z układem SZR współpracującym z istniejącym układem energetycznym
 • systemy monitoringu sieci wodociągowych w zakresie przepływów, ciśnień i innych parametrów określonych przez inwestora

USŁUGI SERWISOWE

 • całodobowy serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny
 • usługi konserwacyjne i przeglądy urządzeń
 • szkolenia personelu technicznego z zakresu obsługi i użytkowania stacji uzdatniania wody

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

W celu zachowania ciągłości pracy instalacji zapewniamy dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym:

 • złoża filtracyjne (warstwy podtrzymujące, żwirki kwarcowe, złoża katalityczne, chalcedonitowe, węgiel aktywny)
 • wkłady filtracyjne, membranowe, zawory dozujące chlor
 • chemiczne korektory parametrów wody
 • sól regeneracyjna, tabletkowana

Usługi dodatkowe

Monitoring wizyjny stanu studni głębinowych oraz zbiorników wodnych

 • analizy parametrów technologicznych pracy stacji uzdatniania wody
 • pomiary i analiza parametrów biologicznych oraz fizyko-chemicznych wody
 • pomiary poziomu zwierciadła dynamicznego wody w studni

Wybierz kategorię
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami