Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie

Pierwsza w kraju instalacja kogeneracyjna odzyskująca ciepło ze ścieków

Nazwa projektu

 • Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie (wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj elektrociepłowni kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 1002 kW i mocy cieplnej 1300 kW współpracującej z układem pomp ciepła ścieki/woda o mocy cieplnej 1641 kW)

Inwestor

 • Veolia Energia Poznań S.A.

Najważniejsze zastosowane rozwiązania

 • wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej we wszystkich branżach
 • wykonanie projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę
 • wykonanie budynku technologicznego wolnostojącego o wymiarach w rzucie 32 m x 12,8 m i wysokość 7,5 m, powierzchnia zabudowy 409,6 m2, powierzchnia użytkowa 363,6 m2, kubatura 2428,3 m3.
 • wykonanie zbiornika retencyjnego żelbetowego o pojemności użytkowej 338 m3
 • wykonanie technologii Elektrociepłowni kogeneracyjnej współpracującej z układem pomp ciepła ścieki/woda:

- agregat kogeneracyjny typ JMS 320 GS-N.L zasilany gazem ziemnym o mocy elektrycznej 1002 kW i mocy cieplnej 1300 kW

Maksymalna temperatura na wyjściu z układu kogeneracji 97°C

- układ dwustopniowy pomp ciepła o mocy cieplnej 1641 kW składający się z połączonych w układzie szeregowo-równoległym: 6 pomp ciepła

Maksymalna temperatura na wyjściu z układu pomp ciepła 65°C

 • wykonanie pompowni w zbiorniku retencyjnym – 2 pompy zatapialne każda o wydajności 188 m3/h i wysokości podnoszenia 26 m
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej gazu ziemnego typu E od stacji gazowej do agregatu kogeneracyjnego o ciśnieniu 200mbar
 • wykonanie sieci technologicznej ścieków oczyszczonych, sieci cieplnej
 • wykonanie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz układu wyprowadzenia energii elektrycznej od agreagtu kogeneracyjnego do stacji transformatorowej SN15 kV
 • wykonanie systemu automatyki umożliwiającego bezobsługową pracę układu kogeneracji we współpracy z układem pomp ciepła.
 • wykonanie układ sterowania i wizualizacji SCADA ze stacjami operatorskimi w Szlachęcinie i Bolechowie umożliwiającego zdalną obsługę obiektu
 • uzyskanie certyfikatu zgodności dla całego zespołu urządzeń ciśnieniowych wydanego przez UDT-CERT

Czas realizacji projektu

 • 31.05.2019 – 07.12.2020
.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami