Automatyczne układy uzupełniania zładu

MIEJSCE ZASTOSOWANIA:

  • kotłownie
  • węzły cieplne
  • układy zasilane glikolem

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej i powykonawczej
  • dobór urządzeń i wykonanie układu
  • dostawa i podłączenie urządzeń oraz niezbędnej automatyki
  • doradztwo i serwis

RODZAJE UKŁADÓW
UZUPEŁNIANIA ZŁADÓW:

RUZ – ręczne uzupełnianie zładu
AUZ-B – automatyczne uzupełnianie zładu
AUZ-P – automatyczne pompowe uzupełnianie zładu

RUZ jest najprostszym układem służącym do uzupełniania ubytków wody w instalacji. Uzupełnianie zładu odbywa się w sposób ręczny, przez odpowiednio przeszkolone służby techniczne.

AUZ-B służy do automatycznego uzupełniania ubytków czynnika instalacyjnego w budynkach, w których czynnik grzewczy po stronie sieciowej ma ciśnienie wyższe przynajmniej o 1,2 bar niż ciśnienie panujące po stronie instalacyjnej.

AUZ-P stosowane jest w budynkach, w których ciśnienie po stronie sieciowej jest niższe od ciśnienia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMę METROLOG:

  • dobór, wykonawstwo, doradztwo oraz serwis w zakresie branży ciepłowniczej i sanitarnej
  • przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej i powykonawczej
  • dostarczenie i podłączenie urządzeń oraz niezbędnej automatyki

W celu otrzymania oferty na układ dedykowany dla Państwa instalacji prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza:

KWESTIONARIUSZ DOBORU UKŁADU UZUPEŁNIANIA ZŁADU

Adres
Tel./fax
E-mail
Temperatura wody sieciowej
Ciśnienie wody sieciowej
Temperatura instalacji C.O.
Ciśnienie otwarcia zaw. bezp. instalacji C.O.
Ciśnienie statyczne instalacji C.O.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami