Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile

Nazwa projektu

  • Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile

Inwestor

  • Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

Najważniejsze zastosowane rozwiązania

Prace polegające na opracowaniu projektów, pełnieniu nadzoru autorskiego oraz realizacji robót budowlanych w zadaniu pn.: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”

  • budowa źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą kotłownią węglową i miejską siecią ciepłowniczą, zarówno w trybie pracy równoległej, jak i szeregowej
  • budowa budynku elektrociepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowego budynku elektrociepłowni
  • dostawa i instalacja:

- kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym typu E (GZ-50) składającej się z trzech kompletnych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej 8,362 MWt mocy cieplnej oraz 8,501 MWe mocy elektrycznej czynnej mierzonej na zaciskach generatorów

                  Agregat nr 1 JMS612 o mocy elektrycznej 2001 kW i mocy cieplnej 1978 kW

                  Agregat nr 2 JMS 620 o mocy elektrycznej 3250 kW i mocy cieplnej 3192 kW

                  Agregat nr 3 JMS 620 o mocy elektrycznej 3250 kW i mocy cieplnej 3192 kW

  • dostawa i instalacja 71 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni 186 m² i łącznej mocy cieplnej 84,3 kW (w okresie lata)
  • wykonanie sieci elektroenergetycznych nN, SN oraz światłowodu:

- układ wyprowadzenia energii elektrycznej od agregatu kogeneracyjnego do ZKP SN 15kV ENEA składający się z:

- instalacji elektroenergetycznych nN i SN

- transformatora o mocy 800kVA, 15/0,4kV – potrzeby własne

- transformatora o mocy 2600kVA, 15/6,3kV – silnik numer 1

- transformatorów o mocy 4400kVA, 15/6,3kV – silnik numer 2 i 3

- rozdzielnicy SN 15kV i SN 6,3kV

  • dostawa i instalacja:

- układów sterowania i automatyki nadrzędnej zarządzających pracą kaskady zespołów prądotwórczych w dowolnej konfiguracji obciążenia

- układów pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń technologicznych oraz dla rozliczeń i certyfikacji energii oraz ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji

  • wykonanie systemu monitoringu CCTV, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni. Dostawa i uruchomienie redundantnej Platformy Systemowej SCADA zrealizowanej na dwóch stacjach operatorskich oraz zdalnego podglądu i sterowania na trzeciej stacji operatorskiej dla obiektu oddalonego

Czas realizacji projektu

  • 28.08.2020 - 29.12.2021
Kogeneracja Zachó w Pile
Silnik kogeneracyjny w Pile

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami